«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Fıtır sadakasının (fitrenin) kıymetini ödemek câiz midir?

Fıtır sadakasının (fitrenin) kıymetini ödemek câiz midir?

Soru: Fıtır sadakasının kıymetini ödemek câiz midir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Fıtır sadakasının kıymetini ödemek İmâm Mâlik, İmâm Şâfîi ve İmâm Ahmed’e göre yeterli olmaz. Zîrâ Ebû Saîd el-Hudrî radîyallâhu anh şöyle demiştir: 

“Biz Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem zamanında iken bayram günü, fıtır sadakası olarak bir sa’ yiyecek maddesi verirdik. Bizim Yiyecek maddelerimiz, arpa, kuru üzüm, kurutulmuş yoğurt ve hurma idi.” [Buhârî (1510); Müslim (985)…]

Hadîste fıtır sadakasının hangi ürünlerden verileceği tayin edilmiş ve bunlardan verilmesi emredilmiştir. Bu nedenle bu görüş, en doğru olan görüştür. Amel edilmeye daha layıktır. 

İmâm Sevrî ve İmâm Ebû Hanîfe’ye göre, fıtır sadakanın kıymetini ödemek yeterlidir. Günümüz şartlarında bu görüşle amel etmekle, kolaylık ve maksadı karşılaması durumundan dolayı -Allâhu âlem- bir beis yoktur. Zîrâ fıtır sadakası vermekle hedeflenen maksat, fakirlerin ihtiyacını görmek ve bayram gününde onların mahzunluklarını gidermektir. Abdullâh b. Ömer radîyallâhu anhumâ’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Bu gün onları (bir şeyler bulabilmek için) dolaşmaktan kurtarın.” [Dârekutnî (2133); Beyhakî (7739)…]*

Hadîste ifâde edildiği üzere fıtır sadakasından maksat ve hikmet, fakir Müslümanların gönlünü hoş etmek ve bir nebze de olsa onları sevindirebilmektir.  

[* Bu hadîsin râvileri arasında bulunan Ebû Ma‘şer Necîh es-Sindî İmâm İbn Maîn ve İmam Nesâî tarafından zayıf sayılmıştır. İbn Adîy’in belirttiğine göre söz konusu râvi zayıf olmakla birlikte hadîsleri yazılır.]

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1440h. / 2019m.