«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Fıtır sadakasının (fitrenin) cinsi ve miktarı kadardır?

Fıtır sadakasının (fitrenin) cinsi ve miktarı kadardır?

Soru: Fıtır sadakasının cinsi ve miktarı kadardır?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Fıtır sadakasının farz olan miktarı bir sa’ yani takriben 2750 gr buğday, arpa, hurma kuru üzüm veya kurutulmuş yoğurttur. Nitekim Ebû Saîd el-Hudrî radîyallâhu anh şöyle demiştir: 

“Biz Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem zamanında iken fıtır sadakasını yiyecek maddesinden, hurmadan, arpadan veya kuru üzümden bir sa’ olarak verirdik.” [Buhârî (1508); Müslim (985)…]

“Biz Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem zamanında iken bayram günü, fıtır sadakası olarak bir sa’ yiyecek maddesi verirdik. Bizim Yiyecek maddelerimiz, arpa, kuru üzüm, kurutulmuş yoğurt ve hurma idi.” [Buhârî (1510); Müslim (985)…]

Her iki hadîste de hurma, arpa, kuru üzüm ve kurutulmuş yoğurt zikredilmiş fakat buğday zikredilmemiştir. Zîrâ Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem zamanında Medîne de buğday çok az bulunmaktaydı. Daha sonra buğday artığında sahâbeler fıtır sadakasını buğday olarak da vermişlerdir. Bu sebeble her Müslümanın fıtır sadakası kendi yediği yiyecek cinsinden/gâlibiyetle tükettiği şeyden bir sa’/2750 gr olarak vermesi farzdır. Zikri geçen bu beş maddeden vermek daha efdal olmakla birlikte şart değildir. Hadîslerde “yiyecek maddesi” ifâdesi buna delîldir. Zaman ve mekâna göre toplumların ağırlık olarak tükettikleri yiyecek maddesi değişmektedir. Bu sebeble fıtır sadakası bir sa’ olmak şartıyla zaman ve mekân gözetilerek pirinç veya bulgurdan da verilebilir. 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1440h. / 2019m.