«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Fıtır sadakası (fitre) vermenin hikmeti nedir?

Fıtır sadakası (fitre) vermenin hikmeti nedir?

Soru: Fıtır sadakası vermenin hikmeti nedir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Fıtır sadakası, Ramazan orucu gibi hicretin ikinci senesi farz kılınmış olup, farz kılınmasının iki temel hikmeti vardır. Birincisi, oruçlu kimseyi işlemesi muhtemel kötülüklerden temizlemektir. İkincisi ise fakirleri gözetmektir. Nitekim İbn Abbâs radîyallâhu anhumâ şöyle demiştir:

“Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını oruçluyu faydasız ve çirkin söz ve fiillerden temizleyici, fakirlere de yiyecek olmak üzere farz kıldı.” [Ebû Dâvud (1609); İbn Mâce (1827)…]

İmâm Vekî rahîmehullâh şöyle demiştir: “Fitre sadakası Ramazan için namazdaki sehiv secdesi gibidir. Sehiv secdesi namazdaki eksikleri tamamladığı gibi fitre sadakası da orucun eksiklerini tamamlar.” [Heytemî, Tuhfetu’l-Muhtâc: 3/305]

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1440h. / 2019m.