«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Fıtır sadakası (fitre) ne zaman verilir?

Fıtır sadakası (fitre) ne zaman verilir?

Soru: Fıtır sadakası ne zaman verilir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Fıtır sadakasını vermenin müstehab vakti bayram namazından öncedir. Namazdan sonra vermek de câizdir. Abdullâh b. Ömer radîyallâhu anhumâ şöyle demiştir:

“Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını bir sa’ hurma veya arpa olarak köle, hür, erkek, kadın, küçük, büyük tüm Müslümanlara farz kıldı ve bunun insânlar bayram namazına gitmeden verilmesini emretti.” [Buhârî (1503); Müslim (984)…]

İbn Abbâs radîyallâhu anhumâ ise şöyle demiştir:

“Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem fıtır sadakasını oruçluyu faydasız ve çirkin söz ve fiillerden temizleyici, fakirlere de yiyecek olmak üzere farz kıldı. Kim onu bayram namazından önce verirse, o kabul olun­muş bir zekâttır. Kim de onu bayram namazından sonra verirse, o sadakalardan bir sadakadır.” [Ebû Dâvud (1609); İbn Mâce (1827)…]

Hadîslerde ifâde edildiği üzere fıtır sada­kasının bayram namazından önce verilmesi istenmiştir. Zîrâ bayram namazından önce verilen fıtır sada­kası, sevâbı tâm ve mükemmel olarak Allâh katında makbul olan bir zekâttır. Bayram namazından sonra verilen fıtır sadakası ise diğer zamanlarda verilen sadakalar gibidir. Buna göre de namazdan önce verilen fıtır sadakası, namazdan sonra ödenen sadakadan fazilet ve sevâb bakımından çok daha fazladır.

Fıtır sadakasını bayramda vermeyen kimse üzerinden bu sorumluluk düşmez, vakit geçirmeden kaza etmesi gerekir. Şer’î bir özrü olmadan fıtır sadakasını vermeyen kişi günahkâr olur.

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1440h. / 2019m.