tağutun manası

  • Tâğut ne demektir?

    Tâğut ne demektir?

    Soru: Tâğut ne demektir? Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur. Arabça bir kelime olan “tâğut”: “T-ğ-y” kök harflerinden...

  • Tâğûtu Red Etmek

    Tâğûtu Red Etmek

    Mukaddime: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret...