sigara haramdır

  • Sigara Belâsı

    Sigara Belâsı

    Giriş: Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz....

  • Sigaranın hükmü nedir?

    Sigaranın hükmü nedir?

    Soru: Sigaranın hükmü nedir? Cevap: Bismillahirrahmanirrahim. Sigara haramdır. Bu günde dünyanın çeşitli yerlerinde de sigarının haramlığından bahsedilmektedir. Rabbimiz bizlere temiz...