rububiyyet

  • Tevhîd ve Kısımları

    Tevhîd ve Kısımları

    Mukaddime:  Rahmân ve Rahîm olan Allâh’u Teâlâ’nın ismiyle… Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin...

  • Allâh’a Îmân

    Allâh’a Îmân

    Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… Hamd, -âlemlerin Rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz....