peygamberler ve tevhid

  • Tevhid Daveti

    Tevhid Daveti

    Tevhîd davetinin kaynağı beşeri değil, ilahîdir. Bu davet, yaratıcının kullarına olan davetidir. Tüm peygamberler de bu davetin elçileri olarak kavimlerine...