mimik

  • İfâde Sanatı

    İfâde Sanatı

    Tüm mülkün sahibi ve kâinattaki tek hükümdâr olan Allâh’ın ismiyle… Canlıların hemen hemen hepsi kendilerini ifâde etmeye ihtiyaç duyarlar. İnsanlar...