kur’anın özellikleri

  • Kur’ân Nasıl Bir Kitap?

    Kur’ân Nasıl Bir Kitap?

    Kur’ân; Âlemlerin Rabbi tarafından seçilmiş son elçisi Hazreti Muhammed aleyhisselam’a 23 senede peyderpey indirilen, nesilden nesile tevatüren gelen kitap… Kur’ân; kelimelerin...