İsalmda hulul inancı var mı

  • Hulûl inancı nedir?

    Soru: Hulûl inancı nedir?  Cevâb: Bismillahirrahmanirrahim. Hulûl, (Rabbimizi tenzih ederiz) Allah’ın evren ve insanla bütünleşmesi, onların cisimlerine girmesi anlamlarında kullanılmaktadır....