hanne

  • Adayış Şuuru

    Adayış Şuuru

    ADAYIŞ ŞUURU Hasan Sâlih   Rahman ve Rahim olan Allâh’ın ismiyle…  Adamak… Sonunu düşünmeden adamak… Malını, mülkünü, evlâdını… Tüm fani...