Aydınlanma ve Aydın

  • Aydın Kimdir?

    Aydın Kimdir?

    AYDIN KİMDİR? Esedullâh Saîd   Hak ile batılı yok eden yüce Allah’ın ismiyle… Ecdadın dilinde “aydın” kelimesi yerine “münevver” kelimesi...