allahu teala

  • Ramazan ve Kur’ân

    Ramazan ve Kur’ân

    Muttakiler için yol gösterici hikmetli kitabını yollayanın ismiyle… Bizlere kitabını bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve...

  • Sözün Özü

    Sözün Özü

    Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle… 1.Sözün inkılabıyla nice gönüller değişmiş ve değişen gönüller nice şeyleri değiştirmişlerdir. Gönüllerin değişimi için “SÖZÜN...