alim olmak

  • İlmin Önemi

    İlmin Önemi

    İLMİN ÖNEMİ  M.Furkân Saîd   Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin...