ahlaksızlık

  • Televizyon Belası

    Televizyon Belası

    TELEVİZYON BELASI Osman et-Talib . Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle… Televizyon sözcüğü, Yunanca “uzak” anlamındaki “tele” ve Latince “gör” anlamındaki “visio”sözcüklerinden, 20.yüzyıl başlarında türetilmiş ve “uzaktan...