ahiret gününe iman

  • Îmânın Altı Rüknü

    Îmânın Altı Rüknü

    HUTBETU’L-HÂCE Hamd, -âlemlerin rabbi olan- Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden...