«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Estetik ameliyat yaptırmak caiz midir?

Estetik ameliyat yaptırmak caiz midir?

Soru: Estetik ameliyat yaptırmak caiz midir?

(Özel olarak gözaltı torbalarından şikâyetçi olan bayan bir kardeşimizin sorusuna cevâbtır.)

Cevâb: ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Estetik ameliyat iki yönde ele alınması gerekli olan bir mes’eledir. Birincisi genel hükümdür; ikincisi ise özel hükümdür.

Genel hüküm olarak estetik ameliyat haramdır. Zîrâ kişi bu halde vücudunda beğenmediği güzelleştirmek istediği burnunu yahut çenesini veyahut yaşlılıkla gelen kırışıklıklarını… düzelttirmek(!) istemektedir. Bu hiç şüphesiz, Allâh’u Teâlâ’nın yarattığı fıtrata müdahaledir. Şeytânın insanoğlu için kurduğu tuzaklardan bir tuzaktır. Nitekim Şeytân, Âdem aleyhisselâm’a secde etmeyip Allâh’ın rahmetinden uzaklaştırılınca insânları saptırma planı olarak Kur’ân’ın ifâdesiyle şöyle demiştir:

“Onlara muhakkak emredeceğim de Allâh’ın yarattıklarını değiştirecekler… ” (en-Nisâ: 4/119)

Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’den rivâyet edilen hadîslerde ise, güzellik için dişleri yontarak inceltip seyrekleştirmenin, vücuda dövme yaptırmanın, kaşın kıllarını yolarak inceltmenin, peruk takmanın kısacası fıtratı bozucu şeylerin haram olduğu açık bir şekilde bildirilmiştir. (Bak: Buhârî ve Müslim, Libas bölümleri)

Özel hüküm olarak estetik ameliyat câizdir. Zîrâ kişi bu halde vücudundaki bir kusurun giderilmesini istemektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gerekli olan nokta, kusur olarak ifâde ettiğimiz ameliyat sebebinin şer’î ölçülerde gerçekten kusur olmasıdır. Bunun ölüçüsü de kişinin sağlığına zararlı bir durumun yahut toplum nazarındaki şahsiyetinin aşağılanmasını ya da alaya alınmasını gerektiren bir halin mevcut olmasıdır. Kişinin doğru nefes almasını zorlaştıran burun yamukluğunun düzeltilmesi yahut yüzünde sakal çıkan bir bayanın lazer yoluyla çıkan kılları gidermesi veyahut tavşan dudağın düzelttirilmesi buna misâldir. Gözaltı torbaları yaşından 40-50 yaş ileri olup, şişik ve aşırı kırışık olan genç bir bayanının durumu da buna dâhildir. Bu durumlardaki ameliyatlar tedavi mahiyetinde olup, caizdir.

Kısacası estetik ameliyatlar ve müdahaleler güzelleşmek kastıyla şer’î bir kusur olmadan yapılıyorsa bu haramdır. Önemli bir kusuru yahut arızayı, zararı yahut çirkinliği gidermek niyetiyle yani şer’î bir gerekçe neticesinde gerçekleşiyorsa bunda mahzur yoktur.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1436h. / 2015m.