«
  1. Ana sayfa
  2. Akaid Soruları
  3. En büyük günâh nedir?

En büyük günâh nedir?

Soru: En büyük günah nedir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Allâh’ın rahmeti üzerine olsun, ey kardeşim!  Bilmelisin ki, kişiyi helâk eden günâhların en büyüğü ve en çirkini, Allâh Azze ve Celle’ye şirk koşmaktır.

Şirk: Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya rubûbiyyetinde, ulûhiyyetinde, isim ve sıfâtlarında eş, benzer ve denk tanımaktır. Yani Allâh’a inanmakla birlikte O’nu, rabblığında, ilâhlığında isimlerinde ve sıfâtlarında birlemeyip, ortak koşmaktır. Şirkin zıddı ise “tevhîd”dir.

Tevhîd: Allâh Subhânehu ve Teâlâ’yı rubûbiyyetinde, ulûhiyyetinde, isim ve sıfâtlarında birlemek, bir kılmak demektir. Tevhîd, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’yı yaratmak, yaşatmak, yönetmek, tasarruf etmek, fayda ve şifâ vermek, rızıklandırmak ve bağışlamak gibi rububiyyetin gereği olan fiillerinde; ibâdeti hak eden tek ilâh olarak itikat edilip, namaz, oruç, zekât, hac, kurban, adak, dua, yardım isteme, sığınma, tevekkül ve hüküm isteme gibi görünen ve görünmeyen tüm ibâdetlerin kendisine yapılmasında yani uluhiyyetin gereği olarak ibâdet olunmasında; Kur’ân ve Sünnet ile bildirilen en güzel isimlerin ve en kâmil sıfatların kendisine ait kılınmasında birlemektir.

Şirk, kulun kendisini yaratan, yaşatan ve rızıklandıran; sonrada verdiği hayatı geri alarak yaptıklarından hesaba çekecek olan Rabbine karşı işleyebileceği en büyük haramdır. Abdurrahmân bin Ebû Bekre radıyallâhu anh’ın anlattığına göre:

“Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem, (sahabelerine) üç defa: ‘Size büyük günâhların en büyüğünü haber vereyim mi?’ buyurdular. Sahabeler: ‘Haber ver ey Allâh’ın Rasûlü’ dediler. ‘Allâh’a şirk koşmaktır’ buyurdu.” [(SAHİH HADİS): Buhari (2654); Müslim (143)…]

Şirk koşmak, öyle iğrenç bir iştir ki, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’nın asla bağışlamayacağı tek haramdır. Nitekim O, şöyle buyurmaktadır:

“Muhakkak ki Allâh, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışındakileri (diğer günâhları) dilediği kimseler için bağışlar.” (Nisa: 4/48)

“Kim Allâh’a şirk koşarsa, artık, Allâh ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun varacağı yer cehennem ateşidir. Zâlimler için hiçbir yardımcı yoktur.” (Maide: 5/72)

Abdullâh İbn Mes’ud radîyallâhu anh’ın anlattığına göre,  Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem, şöyle buyurmuştur:

“Kim herhangi bir şeyi Allah’a şirk koşarak ölürse ateşe (ebedî olarak cehenneme) girer.” [(SAHİH HADİS): Buhari (1238); Müslim (150)…]

Âyet-i kerîmelerden ve hadîs-i şerîften anlayacağın üzere en büyük günâh, Allâh’u Teâlâ’ya şirk koşmaktır. Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şirk koşarak ölen bir kimseyi (Allâh bizleri korusun) asla bağışlamayacaktır. Cenneti onun için haram kılmıştır. O’nun kalacağı yer, ebedî olmak üzere cehennem ateşidir. Rabbim bizleri korusun. Allâhumme Âmîn.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1436h./2014m.