«
  1. Ana sayfa
  2. EDEBİYAT
  3. Düşündüren Sorular

Düşündüren Sorular

Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın ismiyle…

Sorular önemlidir. Sorular arkasında cevapları saklar. Ne, neden, kim, kime… Sorularını sorabilirsek gönüllerimize, dile gelir kelimeler, anlamlar koşturur, gönül dünyamızın şehirlerinde… 

Sorular önemlidir. Neden? Sorular düşüncelerimizin arayışa geçmesini sağlar. Arayışlar bizlerin zihni gelişiminde de önemlidir. Soru konuşan beyindir. Soru önemsiz değil önemlidir. Sorabilenler cevapları bulacak olanlardır. Soru sormayanlar cevap hazinesinin parlayan bilgi altınları ile işi yoktur. Soru sorunlarsa hakikatin peşinde hazine misali cevapları çıkaracaklardır. 

Soruların cevaplarını bulmanız dileğiyle…

1.“Putçuluk asrında nice putperestin ağzından besmele çıkıyorken, onların ve onları Müslüman görenlerin besmelenin mahiyetini anladıklarını söyleyebilir miyiz?”

2.“Bizden öncekiler ve bizden sonrakilerin yaratılış amacı Âlemlerin Rabbine ‘kulluk’ etmektir. İyi ama nasıl ve neye göre bir kulluk? Kur’an’ın dediğine göre mi, tağutların istediğine göre mi?”

3.“Tevhidi değerlerden yoksun, şirki değersizliklerin hayata egemen kılındığı bir toplumda, tevhidi temsil eden kavramlar tevhidi bir bakış acısıyla değerlendirilmezse bu kavramlar nasıl anlaşılacaklardır?”

4.”İlahi vahyi okuyanlara düşmanlıklarında milyonlarını harcayanlar, kimin vahyini okumaktadırlar? Şeytana ve şeytanlaşanlara kalplerinin kulaklarına açanlara: ‘Siz neden böylesiniz?’ diyenlere neden amansızca saldırmaktalar?”

5.“Vahiye kapı aralayın, güzellikleri görün. Hakikat güneşi doğmuş ve insanlığı aydınlatıyorken yarasalığı artık bırakın!” diyenlere, yarasaların cevabı ne olur sizce?”

6.“Ey ifsadı dünyayı saranlar! Rabbani ayetleri hayat yapan, insanlığa rahmet olanın rehberliğinde yol alan insanlardan ifsad olarak ne gördünüz?”

7.“Ey canavariyetin bekçileri! Sizler vahşi batıyı geride bırakan, ayet-hadis, din-iman dinlemeyen ‘rahmet’ yerine insanlığa ‘zahmet’ olan bir nesil yetiştirmişken, bu halleriyle onlardan ne beklemektesiniz?”

8.“Kur’an mektebinde vahiyle yola koyulan Muhacir ile Ensar gibi kucaklaşan bir toplum yerine siz küfür mektebinde okuyan, kemalizm ile yola koyulan, adavetle kucaklaşan bir toplum yetiştirdiniz, bu nesillerden neyi beklemektesiniz?”

9.“Vahiy çöl gönüllere vahalar kurarak eşkıyadan evliya çıkarmışken, sizler, vahiy tanımaz kanunlarınız, okullarınız ve kitaplarınızla evliya mı, eşkıya mı yetiştirmektesiniz?”

10.“Ulvi emelleri prangalı, süfli emelleri özgür bir toplum! Heyhat! Sussun kelimeler, konuşsun haller! Modern(!) elbiseleriyle boyalı yüzleriyle tak takıştır, yap yakıştır hayalleriyle özgürlüğün temsilcileri acaba bizlere neyi anlatacaklar?”

11.“İnsanlığın anlamını karanlık ve sisli gecelerde kaybedenler, muallimler mualliminden insanlığı öğrenmeliler. Kuran’ın nesli, iman ve İslam’ın nesli asırlarca âleme insanlığı öğretmişlerken, söyleyin: “Bu canavarlar insanlığa ne vermektedirler?”

12.“Ruhlarındaki boşluğu madde ile doldurmaya çalışan mananın yoksunları, kitaba uymak yerine, kitabına uydurup dik sürünen insaniler, ahiret adına neyi ümit etmektedirler?”

13.“En büyük hedefimiz Rabbimizi razı etmektir” diyenlerin büyük hedefleri karşısında en büyük hedefleri nefislerini ve tağutlarını razı etmek olanlar nasıl bir tutulabilirler?”

14.“Şeytan ve yandaşları paslı amelleri altın yaldızlarla süsleyerek sunma gayretindeyken, insanlık âlemi öze mi bakmalı, göze mi kanmalı?”

15.“Özde kötü olanların sözde iyi sayılmasına kim aldanır? Kötüye iyi, iyiye kötü diyen acaba hangi amaca hizmet etmekte, kimin adına çalışmaktadır?”

16.“Manevi lezzetlere perhizli, maddi lezzetlere obez olan şehvetperestler güruhuna hallerini nasıl anlatmalı? Onlara: ‘Gelin sizde geç olmadan kurtuluş kervana katılın!’ diyen dava erleri nerededirler?”

17.“Kendileri insan şeytanı olanlar şeytanı ve şeytanlaşanları taşlarlar mı?”

18.“Tevhidi yürüyüşü hedef edinmiş tevhid davasının erlerine bu gün kimler ne adlar vermektedirler? Ey Muvahhid kardeşim! Onlar İslam düşmanı değillerse İslam’ın düşmanları kimlerdir?”

19.“Muvahhidlere kimilerinin aşırıcı, kimilerinin terörist, kimilerinin harici… Derlerken muvahhidler onlara ne diyorlar sizce?”

20.“Müslüman, Allâh subhanehu ve teâlâ’nın son kitabı olan Kur’ân’ı Kerim’e iman eder. Kur’ân’ı Kerim’e iman nasıl olur, nasıl olmalıdır?”

21.“İnancın ve azmin, sabrın ve tevekkülün, önünde hangi inatçı put yıkılmadan kalabilmiştir?”

22.“Şuur dünyamızı kimler inşa etti, kimler inşa ediyor? Doldursun diye aklımızı kimlere sunduk?”

23.“Allah’ın değer verdikleriyle mi geçirdin ömrünü, yoksa değer vermedikleriyle mi?”

24.“Yürek ülkeleri Allah’a isyan ile kurulmuş enaniyet devletinde adayış şuurundan bahsedilebilir mi?”

25.“Kendilerini tağutların iktidarına adayan isyankârlardan, Allah’a itaat adına neyi bekleyebilirsiniz?”

26.“Hak yolu bildikleri halde ahiretlerini hüsrana uğratacak bir yolu tercih edenlerin bu tercihlerinin sebebini anlayabilenleriniz var mı?”

27.“Kimliğini kaybetmiş, kimliksiz şahsiyetlere ‘sen kimsin?’ dediğinizde kim olduğunu bile ifade edemeyecek kadar kaybolmuş fertlerden ne bekleyebilirsiniz?

28.”Yitik beyinlerin silik hafızalarında olmayan şuuru nasıl uyandırabilirsiniz?”

29.“Ahiret şuuruyla her daim iç içe, fedakârlık şuuruyla yoğrulmuş, infak şuuruna ermiş, takva şuuruyla bezenmiş bir neslimiz var mı bizim?”

30.“Canlarını ve mallarını Allah’a satanlar, karşılığında cenneti almaktalarken, canını ve malını Allah’tan kıskananların hali nicedir?”

31.“Şirk ilaç diye insanlara yutturulup insanlık şirk hastalığına yakalanmışken, insanlar şirkten kurtulup, sıhhatlerine nasıl kavuşacaklar?”

32.“Boş vermişler cemaatiyle değil baş vermişler cemaatiyle zafer kazanılacakken, başlarını saklayanlar dünyadan mı ümitlisiniz, ahiretten mi ümit kestiniz?”

33.“Gayretimiz kelime-i tevhidin galip gelmesi içindir. Dünyevi menfaatler peşinde bir ömrü harcayıp, uhrevi olanı tehir edenler, neyi tehir etmektesiniz?”

34.“Baki hedefler varken, fani hedefleri düşünenler! Yük alma bilinciyle yük altına girmek varken, sizler hangi yüklerin peşindesiniz?”

35.“Büyük kelb devletinin itologları salyalı ağızlarla fuhşiyat ekranlarında havlamaktayken, onların dilinden kimler anlar dersiniz?”

36.“İmkânsızlıklar inançla aşılır. İnancımız bizi zaferlere taşıyacaktır’ diyerek yılmadan, yıkılmadan, tavizsizce ilerleyenlerin karşısında hangi güç durabilir?”

37.“Satırlardan sadırlara anlamlar mayalanırken, bir direniş nefesiyle haykıranların yankıları duyulmaktayken, direnişe hazırlanan direniş erleri acep nerelerdesiniz?”

38.“Tağutların çizdiği yoldan, ‘hayatın seyri’ diyerek gidenleri takip edipte, tağutlardan kurtulmak mümkün müdür?”

39.“Hayatı, namazla, namazı fatiha ile ikame eden fatiha şuuruyla yola revan olanlar, fatihasızları, namazsızları nasıl dost edinebilirsiniz?”

40.“Tağuta yakın olan hakka uzaksa eğer, dünya tağutlarıyla ‘kanka’ olanları nasıl sevebilir, nasıl destekleyebilirsiniz?”

41.“Ey egemenlerin dayatmalarına mahkûm olmayı red eden la bilincinin erleri! İslam’a nasıl hakkıyla er olacağız?”

42.“Sabır zillet değildir, bu böyle biline! Sabır zillet olmuşsa eğer, o sabır yerilmiştir. Allah sabredenleri müjdelemişken elbette sabrında yerleri vardır. Ancak bizler çok iyi bilmeliyiz ki sabır; küfre boyun eğmek değildir. Küfre boyun eğip sabrediyoruz diyenler nasıl müjdelenenlerden olabilirler?”

43.“Müslüman, kâfire muhaliftir. Muhalefet mantığıyla hareket etmelidir. Küfür imanı boğmaya çalışıyorsa eğer, imanlarımız küfrü yere sermelidir. Ferman-ı ilahiyi dinleyen nesiller, ferman-ı şeytaniyi nasıl dinleyebilir?”

44.“Yürek avcıları olmalıyız ama nasıl? Adanmışlık ruhu olmadan adanmış hayatlar nasıl çıkacak?”

45.“Yeryüzü tağutların işgali altındayken ‘suskunluk orucu’ tutup, tağutlara ‘değnek’ olanlar, hesap gününü hesaba katmakta mıdırlar?”

46.“Tarihle konuşunca ezilmişlerin inkılâbını görürsün. Fedakârlık edenlerin, cihâd erlerinin, hizmet neslinin hatıraları ile sende kendine yön vermelisin. Fedakârlık, cihad ve hizmetin erleri zor zamanlarda yılmadan ve yıkılmadan sıkıntıya aday olmuşlarsa, bizler sıkıntılara göğüs geremediğimizden bu hallerde değil miyiz?”

47.“İşgal altındaki İslam toprakları, vehen dolu yığınlarla dolmuşken, ücretli tasmalıların çanak kavgasına düşmesini seyrederken seyretmekten ötesinde neler yapmalıyız?”

48.“Felaket neslinin kazazedelerini tedavi etmeleri için ne gibi önerilerimiz var? Nesli gurabanın asrı gurabadaki bir ferdi olarak neler düşünük. Neler düşünmeliyiz?”

49.“Güç projelerinin, zulüm projelerine dönüştüğü bir dünyada gücün egemenliğine inananlara: ‘Yanlışsınız, yanlıştan karar kılmayın!’ demek çok mu zor? Gücün sözüne inanıp, ‘güçlü haklıdır!’ diyenlere, en güçlü olan Rabbimizin sözüyle cevap verenlerimiz olmalı değil mi içimizde?”

50.“Ter ve kan döken mazlum ve mahsun olan tevhidi sancağı taşıyan ellere nasıl destek olabiliriz? Destek önce gönüllerde başlarken dualarında bile mazlumları unutanlardan nasıl mallarını ve canlarını feda etmelerini bekleyeceğiz?”

51.“Gecenin gündüze inkılâbı gibi, karanlığın aydınlığa inkılâbı için çalışmalıyız. Hayatımızda malayani işlere bir son verip, beyaz paki gönüller ve ellerle İslam davasını kucaklamalıyız. Kırık yamalı sözlerle, nakıs ifadelerle de olsa tarafsız olmadığımızı, hakkın tarafında olduğumuzu, her fırsatta vurgulamalıyız. Yoksa safı zalimden, kalbi mazlumdan yana olanlarla, mazlumlar zalimlerden nasıl kurtulacaklar?”

52.“Maddesel tırmanış, manasal çöküşü getirmişken, her şeyin madde ile ölçülemeyeceğini anlatmak için mana erlerinin görevleri nelerdir?”

53.“Çalışmalarımızı hapis eden tembelliğimizi hapis edip çalışmalıyız. Hızlı adımların ölçüsüzlüğüyle değil, tefekkür ehlinin derinliğiyle… Ya zaferi kazanacağız, ya dünyayı kaybedeceğiz. Ahiret için dünyayı vermeyen bir nesil gelmeden, söyleyin dostlar nasıl zafer kazanacağız?”

54.“Küfre tevhid ile meydan okumalıyız. Küfrün karşısında bir, Uhud olarak… Matem çığlıkları, yaslar, ağıtlar olamaz hayatımızda. Bizler iman ehliyiz. Uhud’tan sonra sefere çıkmasını bilmeliyiz. Ancak sefer şuuru olan bir nesille fetihlere erebiliriz. Şuursuz bakışların hedefi görmesi mümkün olabilir mi?”

55.“İdeolojik putçuluğun ülkesinde, modern putlar! Modern cahiliyyenin cahili putları, putçu yasaları ve her yere modernleşmek, çağdaşlaşmak için konulan heykeller, putlar, putlaştırılan canlılar ve cansızlar… Putçuluğa karşı olmak, put kıran bir nebinin izinde putları kırmak gerek. Putları kıracak bir nesil yetiştirmek gerek. Ama en öncesinde eli taşın, başı kılıcın altına koymak gerek. Yoksa putçuluğun sonu nasıl gelecek?”

56.“Hayâ olan yerde hayır vardır. Ya hayâyı atan, satan, bir toplumda ne vardır? Neler olacaktır?”

57.“Dini cehaleti mazeret gören, magazin haberlerindeki bilgisizliğiyse affetmeyen bir toplumda magazinperestlere dini nasıl ulaştırabiliriz?”

58.“Topun-popun peşinde, hop oturup-hop kalkan, şarkılarla avunup- Kur’an’dan kaçan, bir nesli Kur’an ile nasıl buluşturabiliriz?”

59.“İnsanlara senelerce film, dizi, eğlence, yarışma, maç seyrettirenlerin amaçları nelerdir?”

60.“Dizi-dizi seyreden, sonra da dizlerini döven anneler ve babalar, ağabeyler ve de kardeşler, neden o dizilere, onları çekenlere ve sözde artistlere ve onların yayınladığı yerlere düşman olmazlar ki?”

61.“Hatada ısrar eden insanlık ailesi kime düşmanlık yapılmakta? ‘Şeytana düşmanlıkta ifrat olmaz’ ama şeytana düşman olmak bir yana, askeri olup, şeytanca yaşayan, şeytanın orduları düşmanlıkta ifrat derecesinde neden sıratı müstakime ve ehline saldırmakta?”

62.“Sıratı müstakimin imamı, en güzel örnek olup, âlemlere rahmet olarak gönderilen son nebinin sünnetleri bizde neyi ifade ediyor?”

63.“Sıratı Müstakimi istemeliyiz, istiyoruz da… Her namazda Fatiha da: ‘Bizi sıratı müstakime ilet’. Bu istek hayatımızın en büyük duası olmalı. Ancak bizler bunu ne kadar şuurlu ve ne kadar içten istiyoruz?”

64.“Yaşayan ölülerin oluşturduğu ruhsuz cesetler misali dolaşan ölü kalpliler toplumunda hayat dedikleri kokuşmuşluğun peşine takılıp orada gördüklerini sandıkları şeyleri ilericilik, modernlik, çağın getirdikleri diyen aklı körlemişlerin görmedikleri arasında sıratı müstakimde var mı sizce?”

65.“Üzerlerindeki insanlık vasfını beğenmeyerek hayvanlaşan hatta daha aşağı derekelere yol olan çağın azgınlarının lügatinde sıratı müstakimi gösterebilir misiniz?”

66.“Dünya için seven, nefsi için söven, ahireti kulak ardı edenler, mirasçılarına neleri bırakacaklar?”

67.“Küfri ideolojilerin cahil nesilleri, insanlığa ne verdiler, ne verebilirler?”

68.“Dünyamıza ve ahiretimize saldıran azgınlar çetesine: ‘Durun artık yeter!’ deme cesaretinin kaybolduğu bir toplumda İslam adına ne kalmıştır?”

69.“Şeytanın ve yoldaşlarının, firavunun ve meslektaşlarının, belamın ve tilmizlerinin, karunun ve karunistlerin oluşturduğu bir toplumda ‘Müslümanca yaşamak’ kimler için zordur, kimler için kolay?”

70.“Fitnevizyonda namussuz insanları anlatan dizileri, magazin haberlerini ağızları açık seyreden namuslular, hesaba çekilecekleri günü unutarak mı onları seyretmekteler?”

71.“İslam’ın değerlerini kendi değersizleriyle değiştirerek zulmün ve ahlaksızlığın zirvesine tırmanan günümüz isyankâr toplumları, helak olan kavimlerde olan tüm özellikleri barındırırlarken geçmişten hiç mi ibret almıyorlar?”

72.“Allah’ın dininin emir ve yasaklarının uygulanmadığı bir toplumda, kimin ya da kimlerin emir ve yasakları uygulanmaktadır?”

73.“Güvenin kaybolduğu bir toplumda, güveni yitirmiş nesiller, yitiklerini nerede ve nasıl bulacaklar?”

74.“İslami ilimleri öğrenmek için en ufak bir çaba harcamayanların Allah’ın dinini bilmeleri ve yaşamaları nasıl mümkün olur?”

75.“Dünya müminin zindanı, kâfirin cennetiyken, biz zindanda yaşamaya razıyız, ey kâfirler! Elbet zindan günleri bir gün biter. Ya siz sonrasında ne yapacaksınız?”

76.“Sağlık ve boş vakit, kula ikram olunmuş iki büyük nimetken, bunların kıymetini kaç kişi biliyor?”

77.“Oruç Rabbimizin bir emri ve günahlara karşı bir kalkanken, Ramazan’da hanelerine oruç uğramayıp, Ramazan’ı eğlence günleri sanan budalaların bayram dedikleri şey, neyin bayramıdır?”

78.“Ey Tevvab’ın kulları! Tevbeleri tek kabul eden O iken, günahları O’ndan başka af edecek yokken, günahkâr insanlara yönelerek tevbelerinizi onlara sunmanın anlamı nedir?”

79.“Ey Rezzak’ın kulları! Rabbimiz Rezzak’ulâleminken, O’nun doyurmadıkları aç, doyurdukları tokken, O’nun giydirdiklerinin haricindekiler çıplakken O’ndan başkalarından medet beklemenin, rızkı başkalarının kapılarında aramanın sebebi nedir?”

80.“Hayâ olan yerde hayır vardır, hayırlar olacaktır. Ya hayâyı atan ve satan bir toplumda ne vardır? Neler olacaktır?”

81.“Allah’a kul olması gerekenler nasıl başkalarına kul olabilirler? Kayıtsız ve şartsız mutlak itaat Allah’a aitken, Allah gibi başkalarına da itaat edenler başkalarına kulluk yapanlar değil midirler?”

82.“Niceleri gelip geçtiler, niceleri… Niceleri hayırlar bırakıp gittiler, niceleri de şerrin başı oldular… Ve gittiler… Ya sonrası, ya sonrası kardeşim! İşte orası önemli… Sonrasında ne olacak?”

83.“Muhlislerin omuzlarında yükselen bir davayı mürailer nasıl taşıyacaklar?”

84.“El-Emin’in ardındaki nesildir sahabe… Nebi’nin (a.s) yetiştirdiği nesil… Ahlak oturmuştu onlarda… En yüce ahlaklı olanı takip ediyorlardı; adım adım… Ya biz kardeşim! Biz ne haldeyiz? Kimlerin peşindeyiz?”

85.“Allah’ın otoritesini tanımamak ille de diliyle ‘ben senin otoriteni tanımıyorum’ demek değildir. Allah’ın gönderdiği kitap ellerindeyken onu kaldıranlar, onun hayata hâkim olmasının önünde duranlar yaptıklarıyla ‘ben sen otoriteni tanımıyorum’ demek istemektedir, bu çok açık değil mi?”

86.“Dünyada ‘bir yabancı’ veya ‘bir yolcu’ gibi olmamız gerekirken, dünyayı yaşanacak tek yer sananlar ‘nereyi’ unutmuş gözüküyorlar?”

87.“Seninle birlikte mala olan sevgin ve uzun yaşama isteğin büyümekteyken, açık söyle: “Nelerin peşindesin?”

88.“Denize daldırdığın parmağında kalan ne ise bu dünya hayatındaki günlerinde ahirete nispetle o kadarken, parmağındaki o küçücük nemi okyanus sanmana sebep olan şey nedir?”

89.“Zenginlik, mal-mülk zenginliği değil gönül zenginliğiyken, ‘madde gözüyle bakan, mana gözü körler’ gördüklerini sanmaktalar. Hayatı maddeyle ölçen o zavallılar bu dünyadan ne götürecekler?”

90.“Nebimiz aleyhisselâm: “Altına, gümüşe ve lüks elbiseye kul olan kahrolsun!” (Buhari) buyurmuşken, bu bedduaya uğramamayı isteyenlerin yapmaları gerekenler nelerdir?”

91.“Günde binlerce defa kelime-i tevhidi çektiği halde o kelimenin ehli olamayan insanları görüp te hallerine üzülmemek elde mi?”

92.“İlahi kanunların karşısına beşeri kanunlarla çıkanların inandıkları ilah, dünyanın düzenine, yaza-kışa, güneşe-aya, ekine-yemişe kanunlar çıkarıp idare ederken, kulluk için yarattığı insanlara kulluk yapacakları kanunları çıkarmamış mıdır?”

93.“Allah’ın mutlak hâkimiyetinin yanına kendi hakimiyetciklerini koyanlar; “Allah kâinatı, bizler sizi yönetiriz. Bizler sizin rabbiniziz!” demek mi istemektedirler? Geçmişte firavun bunu açıktan söylemişken, bu gün fiilleriyle; “biz sizin rabbiniziz, sizler de bizim kullarımızsınız!” demeye çalışanlar yok mudur?”

94.“Bizim ülkemizde, bizim devletimizde, bizim meclisimizden çıkan bizim yasalarımıza göre yaşayacaksınız diyenler, hayata Allah’ın hükümlerinin karışmasını neden istememektedirler? Her şeye hükümler koyan yüce yaratıcının karşısında onlar kendilerini nerede görmektedirler? Fiilleriyle Allah’ın hükümlerini hayattan kaldıranlar, nefislerinin ürünü şeytani kanunlarla neyi hedeflemektedirler?”

95.“Yeryüzünde firavunun meslektaşlarının lisanı halleriyle ifade ettiklerine anlamayanların firavunları red etmeleri nasıl mümkün olabilir?”

96.“Ey Allah’ın kulları! Allah’a iman tevhidsiz nasıl gerçekleşir? Allah’a eşler koşarak: ‘Allah’a iman ettim!’ demek nasıl geçerli bir iman olur?”

97.“Tevhid, Allah’ın ilahi hâkimiyetini kabul edip onun haricindeki sahtekârları red etmekle gerçekleşirken, sahtekârları red etmeyenlerin tevhid söylemine kim inanır?”

98.“İman ettiğimiz Kur’an, hâkimiyetin kayıtsız ve şartsız yalnızca Allah’ın olduğunu bildirirken, hâkimiyeti Allah’ın dışındakilerde de görenler Kur’an’a nasıl iman etmekteler?”

99.“Kendilerinde ilahlık vasfı görenlerin, isimlerinin Müslümanların isimleri olmalarına, beş vakit yatıp kalkmalarına, Ramazan’da aç kalmalarına, Kâbe’yi ziyaret etmelerine bakılarak onlara Müslüman denilebilir mi?”

100.“İlim, cennete götüren bir yolken ona sırt çevirip, cehaleti hayat yapanların akıbetleri hiç iyi olabilir mi?”

101.“Bizim inandığımız Rasul(a.s), insan ürünü şirk kanunlarından ve onların çıkarıldığı ebu cehillerin darunnedvesinden beriyken, günümüz demokratları kimin yolunu izlemektedirler?”

102.“Ağızlarıyla Müslüman olduğunu söyleyip, Müslümanlığa ters her türlü şey hayatlarında olanlar, hangi Müslümanlıktan bahsetmekteler?”

103.“Ey cahiliyeyi red eden insan! Neden başköşeye cahiliyenin vitrinini koymuş, seyredip, seyrettirmektesin?”

104.“Sevdalı gönüllerle davalar büyürken, davaya sevdalanmayanlarla dava nasıl büyüyecek?”

105.“Allah’tan korkmak nasıl olur? Diliyle: ’Ben Allah’tan korkuyorum!’ diyen herkes, gerçekten Allah’tan korkuyor mudur?”

106.“Hesaba çekilmeden önce kendimizi hesaba çekmeliyiz. İş ciddidir. Kaybeden ebediyetini kaybedecek, kazanansa ebediyetini kazanacak… Bundan daha önemli ne olabilir?”

107.“İlim hayırdır, hayra götürür; ilimle şerre gidiyorsan eğer, kalbine bak, ne göreceksin?”

108.“Öyle insanlar gelip geçmiş ki, Kur’an’dan bir ayet okuduklarında korkudan benizler sararıp, damakları kuruyor, yatağa düşüyorlardı. Onların yerinde şimdi biz varız. Onlar nasıldı, biz nasılız?”

109.“Ey insanlık âlemi! Seni saptıran nice batıl sese kulak verdin de sürekli sapıp durdun. Ne zaman seni hakka ulaştıran ilahi kelâma kulak verip, onu dinleyeceksin?”

110.“Topraktaki ve sudaki nice elsiz ayaksız mahlûkuna rızkını veren, Rezzak’ulâlemin tüm mahlûkatına rızkını vermekteyken, rızkından kim endişe edebilir?”

111.“Hicap Müslümanın iffetidir. Hicabını yitiren neyini yitirmiştir?”

112.“Milyonlarca yabancı göze gizlenmesi gereken yerlerini açanlar hangi hayâdan bahsetmekteler?”

113.“Allah razıysa dünya razı olmasa ne olur? O razı değilse dünya razı olsa ne olur?”

114.“Öleceğiz. Ölüme hazır olanlarımız var mı? Şöyle gözlerimizi kapayıp da: ‘Ben hazırım Rabbim!’ diyebiliyor muyuz?”

115.“Geldik gidiyoruz. Yaptıklarımızın yazıldığı kitap doluyor, kitapta neler var? Neler yazıldı? diye hayat muhasebesini yapıyor muyuz? Yoksa ‘uydum kalabalığa’ diyerek kalabalıkla birlikte kendimizi de helake götürecek işlerle mi meşgulüz?”

116.“Gaflet perdesi hakikatlerin önünü serilmişken bu halimizle nasıl hesap vereceğiz?”

117.“Kolay gününde terk eden seni, zor gününde ne yapmaz ki?”

118.“Yolu göze alamayanın yol azığıyla, yolu göze alanın da yolun uzunluğuyla ne işi olur?”

119.Gündüzü salihlerin gündüzüne benzemeyenin gecesi salihlerin gecesine benzer mi? Gecesi isyanla geçenin gündüzü itaatle geçer mi?”

120.“Büyük hesap var biliyorsun. Her gün ona gidiyorsun. Ne kadar hazırlanıyorsun?”

Sorular bizler, cevaplar sizden…

Tüm ehli imana selâm ve dua ile…

Esedullâh Saîd el-Muallim