«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Cinsine göre bir kurbana kaç kişi ortak olabilir?

Cinsine göre bir kurbana kaç kişi ortak olabilir?

Soru: Bir kurbana kaç kişi ortak olabilir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Kurban ancak deve, sığır ve koyun cinsinden kesilir. Ortak olarak deve ve sığır keseceklerin katılım sayısı en çok yedidir. Nitekim Câbir bin Abdullâh radîyallâhu anh’dan rivâyet olunduğuna göre, o, söyle demiştir: 

“Hudeybiye’de Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem bile birlikte kurban kestik. Deveyi de sığırı da yedi kişi için kestik.” [Müslim (1318); Ebû Dâvûd (2809)…]    

İfâde edildiği üzere deve ve sığır en çok yedi kişi için kesilir. Yani deve ve sığır kurbanında ortak sayısı en çok yedidir. Koyun ve keçi ise ancak bir kişi için kesilir. 

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.