«
  1. Ana sayfa
  2. MAKALELER
  3. Cahiliye Sistemi

Cahiliye Sistemi

CAHİLİYE SİSTEMİ

Esedullâh Saîd 

 

 ‘En güzel isimlerin sahibinin yüce ismiyle…’

Rabbimiz; “Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü (cahiliye idaresi ve kanunlarını) mü arıyorlar? İyi anlayan bir toplum için Allah’tan daha güzel hüküm veren kimdir.” (Maide: 5/50) buyurduğu halde, kendi cahiliye idaresini ve kanunlarını Allah’ın kanunlarından üstün gören, İslam’a geçit vermeyen sistemdir, cahiliye sistemi.

Müslüman, cahiliye hükümlerini, cahiliyenin idaresini, cahiliye anlayış ve adetlerini isteyemez,  arayamaz ve de savunamaz. Ancak Müslümanların bastırılıp, cahillerin idareyi ele geçirdikleri, ardından da cahili kanunlar ile halkı yönettikleri yerlerde boy gösteren sistemin adı olarak karşımıza çıkar, cahiliye sistemi.

Batılını, çirkefini, necasetini allayıp pullayarak, hak gibi sunan, tezgâhları ve tezgâhtarları çok olan bir sistemdir, cahiliye sistemi.

Batılı serbest bırakıp, hakkı yasaklayan, batıl ehlini destekleyip, hak ehline saldıran, doğruları yanlış, yanlışları doğru olan yanlışların sistemidir, cahiliye sistemi.

Her yere putlar, heykeller dikip, Ebu Cehillerin resimlerini asan, Azerlerin büyük sanatçı olup desteklendiği sistemdir, cahiliye sistemi.

Beşeri hevalarını ve şahsi kaprislerini ilahi hükümlerin yerine koyup, uydurukçayı insanlara hayat olarak dayatan kaprisliler sistemidir, cahiliye sistemi.

Allah Subhanehu ve Teâlâ’ya iman ettiğini söyleseler bile; “onlardan çoğu Allah’a ortak koşarak iman ederler” (Yusuf: 12/106) buyruğundaki gibi, müşriki bir inanca sahip bireylerden meydana gelen sistemdir, cahiliye sistemi.

Atalarının sistemine son derece bağlı fertlerine: “Allah’ın indirdiğine uyun” denilince: “Hayır atalarımızı yapar bulduğumuz şeye uyarız” (Bakara: 2/170) diyenlerin sistemdir, cahiliye sistemi.

Her yana koydukları ve tapındıkları putları için: “Bu tapıp durduğunuz heykeller nedir?” dediğinizde: “Babalarımızı onlara tapar bulduk” (Enbiya: 21/52-53) diyerek babalarının, atalarının yolunu Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın yoluna tercih edenlerin sistemidir, cahiliye sistemi.

Firavunların, Karunların, Belamların el ele, kafa kafaya verip, halkla Hakkın dininin arasına geçtikleri sistemin ismidir, cahiliye sistemi.

“Mısır hükümranlığı ve ülkemden akan bu ırmaklar benim değil mi?” (Zuhruf: 43/51) diyen firavun gibi, ‘ülkemin hükümranlığı içindekilerle birlikte benimdir!’ diyerek insanların tepesine binen, onları sömüren firavunların sistemidir, cahiliye sistemi.

Nübüvvetin ya kendisine ya da Sakif liderine verilmesi gerektiğini söylerken bunu zenginliğine bağlayan, fukaraya yaşama hakkı tanımayıp, üstünlüğü maddi zenginlikte gören  Velid bin Muğirelerin sistemidir, cahiliye sistemi.

Maddi servetleriyle şımaranların yönettiği, mallarını kendilerini ölümsüz kılacağını sanarak malları, mülkleri ve geçici servetleriyle kendi kendilerine yeterli görüp, kendilerini Allah Subhanehu ve Teâlâ’dan müstağni görerek azanların sistemidir, cahiliye sistemi.

Efendimiz aleyhisselâm, insanlara kurtuluşun davetini yaparken arkasından giderek onu yalanlayan, evinin önüne tuzaklar koyarak ona eziyet vermeye çalışan, İslam davetçilerine eziyeti görev bilen Ebu Leheblerin sistemidir, cahiliye sistemi.

Kendi kavmini kutsayan hatta asabiyeti/ırkçılığı kabilelere indirecek kadar ırkçı olan, asaletin et ve kana göre verildiği, kafatasçıların sistemidir, cahiliye sistemi.

İçki ve kumarla iftihar eden, içki içilen ve satılan yerleri kendi eliyle kuran ve yasalarıyla kollayan, milli içki(!) reklamının bolca yapılıp, her köşe başına tabelalarının asıldığı, milli kumarları ve kumarbazları olan, kumarbazların ve ayyaşların sistemidir, cahiliye sistemi.

Fala göre iş yapıldığı, falcıların kapılarının aşındığı, falcılığın yayılıp, meslek olarak kabul eden sistemdir, cahiliye sistemi.

Konuştuğu vahiy olan Efendimiz aleyhisselâm; “faizin her çeşidi kaldırılmıştır, o ayağımın altındadır” (Müslim) buyurarak sünnetinde tüm çeşitleriyle faizi ve faizciliği kaldırıp yasakladığı halde, onun ‘ayağımın altındadır’ dediğini baş üstüne çıkararak halkı sömüren, sömürgeci sisteminin ismidir, cahiliye sistemi.

Efendimiz aleyhisselâm’ın günlerde, haftalarda, pastalar kesip, börekler yenirken anıldığı ancak kimsenin onun faiz hakkında ki buyruğundan bahsetmediği sistemdir, cahiliye sistemi.

Efendimiz aleyhisselâm; “cahiliyye devrinde güdülen kan davaları kaldırılmıştır” (Darimi) buyurmasına rağmen, kan davası denen batıl intikam arayışının süregeldiği, kan peşinde koşup, haksız yere cana kıyanların oluşturduğu sistemdir, cahiliye sistemi.

Kur’an’ın hakikatlerine sırt çeviren, Peygamberimizin Sünnetini kabul etmeyen, ilahi olana savaş açıp, beşeri olanı destekleyen, doğruların beğenilmediği, yanlışların ise öne geçirildiği yanlışlar sistemdir, cahiliye sistemi.

Nara çağıranları çok, nura çağıranları yok denecek kadar az olan, Belamların adam sayıldığı, Karunların başa çıkarıldığı, Hamanların saraylarda, Firavunların yanından ayrılmadığı şer sistemidir, cahiliye sistemi.

Hayânın kalkıp, her türlü ahlaksızlığın önünün açıldığı, zinakârların dillerinde ‘çağdaşlık!’, ‘özgürlük!’ nakaratlarının düşmediği, her türlü İslamsızlığın ve İslamsızların olduğu, ‘inadına açılan!’ ahlaksızların sistemidir, cahiliye sistemi.

İnsanların evlerinde bile güven içerisinde olamadıkları, mallarının yitirilmesi veya zarar verilmesiyle ve canlarına kasteden canavarların her an ısırabilme tehlikesiyle karşı karşıya oldukları, güvenin kalkıp güvensizliğin hâkim olduğu bir sistemdir, cahiliye sistemi.

Cahiliye dönemi yaşanmış ve bitmiş midir? Yoksa cahiliye dönemi dediğimiz zaman da olan şeyler (ve daha da fazlası)tekrar bir dönemde yaşanıyorsa o dönemde cahiliye dönemi midir?

Cahiliye sistemi Ebu Cehillerin sistemidir? Yoksa her dönemde cehaletin babaları, ataları olabilir mi?

Cahiliye toplumu o zaman ki putperestler midir? Yoksa her toplum kendi yeni canlı ve cansız putlarını üretmekte midir?

Cahiliyenin kanunları sadece Daru’n-Nedve’den çıkan kanunlar mıdır? Yoksa her toplum kendilerine yeni Daru’n-Nedveler yapmakta mıdır?

Biliniz ki! Peygamberimiz zamanında hangi sebeplerden dolayı o döneme cahiliye dönemi dendiyse aynı sebepler başka bir dönemde de ortaya çıkmışsa o dönemde cahiliye dönemidir. O dönemde cahiliyeyi yaşayan toplum cahiliye toplumu ve dar cahiliye darıdır. O darda işleyen kanunlarda cahiliye kanunlarıdır.

Dünün Müslümanı, nasıl ki cahiliyeden tamamen beri olmuştur, bu günün Müslümanı da tamamen cahiliyeden beri olmalıdır ki kurtulsun.

Şimdi bu ve bunlar gibi, İslam’a aykırı olan diğer şeyler, yaşamaya çalıştığınız toplumda varsa, hiç şüpheniz olmasın ki siz, ‘cahiliye sistemindesiniz’ demektir. Ve eğer, kendinize; ‘bizler İslam ehliyiz’ diyorsanız, dininizle çatışan cahiliye sistemi benimsemeyip, desteklememelisiniz. Aksi olursa, sizlerde cahiliye sisteminin fertlerinden olursunuz ki, o zaman bu sistemi kabul ettiğinizden, İslam söyleminiz ancak kimliklerde kalan bir İslam olur. Hal böyle olunca, bu kimlik İslam’ıyla! kimlik Müslümanlarının! Rabbimizin rızasına erebilmesi ve cennete girip,  cehennemden kurtulabilmesi sizce mümkün olabilir mi?

Son olarak ey Müslüman!

Cahiliye kavramını insanlara öğret!

Öğret ki, bu Kur’anî kavramı bilsinler!
Öğret ki, dünü ve bu günü ile cahiliyeyi mukayese edebilsinler!

‘‘Andolsun ki biz, her ümmete; ‘‘Allah’a kulluk edin ve tağuttan sakının!’’ diye (emretmeleri için) bir peygamber gönderdik. Onlardan bir kısmı da sapıklığı hak ettiler. Yeryüzünde gezin görün, inkâr edenlerin sonu nasıl olmuştur. (36) Sen onların hidayet bulmalarını çok istesen de, Allah, sapıklıkta bırakacağı kimselere kesinlikle hidayet vermez. Onların yardımcılar da yoktur.’’

(Nahl: 16/36-37)

 

 

Bir Cevap Yaz

Bir Cevap Yaz

E-Posta adresiniz paylaşılmayacaktır. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlenmiştir *