«
  1. Ana sayfa
  2. EDEBİYAT
  3. Bu Toplum Müslüman Olabilir mi?

Bu Toplum Müslüman Olabilir mi?

Bizleri Müslümanlardan kılana hamdolsun; Onun yüce ismiyle…

1. DİNİ, GEÇİME VE SEÇİME ALET EDENLERİN AĞZINA BAKAN, onları büyük adam(!) olarak gören bir toplum Müslüman olabilir mi?

2. Demokrasiyi ve laikliği benimseyen, KEMALİZMDEN VAZGEÇMEYEN bir toplum Müslüman olabilir mi?

3. Dini ırkçı bakış açısıyla anlayıp, “İslam ile yönetilen bir devletten ziyade kendi Irkistan’ımı istiyorum!” diyerek IRKINI DİNİNİN ÖNÜNE GEÇİREN bir toplum Müslüman olabilir mi?

4. Ramazan günü oruçlulara nazire yaparak inatla sigarasını tüttüren, ALLAH’IN EMİR VE YASAKLARINA KARŞI ŞEYTANCA DİRENEN bir toplum Müslüman olabilir mi?

5. Açılmayı çağdaşlık, örtünmeyi ise eski kafalılık olarak gören İNADINA AÇILMAYI ÖĞÜTLEYENLERİ ALKIŞLAYAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

6. İSLAM’IN HÜKÜMLERİNİ HAFİFE ALAN, haccı Araplara para yedirmek(!) olarak algılayan bireylerin Müslüman(!) sayıldığı bir toplum Müslüman olabilir mi?

7. Eş cinsel gösterilerinin üniversitelerde, yürüyüşlerinin ise sokaklarda yapıldığı EŞ CİNSELLİĞİ MEŞRU GÖRÜP DESTEKLEYEN bir toplum Müslüman olabilir mi?

8.”Müziği ruhun gıdası”(!) olarak görüp, müziksiz ve şarkısız yaşayamayan, KÜFRİ İNANÇLAR GÖNÜLLERİNDE, KÜFÜR SÖZLERİ DİLLERİNDE OLAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

9. ZİNAYA İLİŞKİ DİYEREK MEŞRU GÖREN, ilişkisi başladığı deyince tebrik eden, zinakârlığı daha ilkokulda öğrenen bir toplum Müslüman olabilir mi?

10.”Dindar nesil doğurmayacağız!” diyerek afiş asan, DİNE VE DİNDARLARA KARŞI KUDUZ İT GİBİ SALDIRAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

11. Egemenliği Allah’ta değil de millette gören, her üç beş yılda ŞİRKE DAVETİYE ÇIKARANLARI DESTEKLEYEN bir toplum Müslüman olabilir mi?

12. Mekteplerinde her türlü küfrün ve ahlaksızlığın olduğu, SÖZDE İSLAMİ OKULLARINDA DAHİ ILIMLI DİNDARLAR(!) YETİŞTİRİLEN bir toplum Müslüman olabilir mi?

13. Allah’ın dinine “irtica(!)” deyip, Peygamberimize (haşa!) “çöl bedevisi(!)” diyenlerden oluşan İSLAM DÜŞMANI BİR ORDUYLA ÖVÜNEN bir toplum Müslüman olabilir mi?

14. Ehli kitabı dost edinen yöneticilerine sahip çıkıp, TEVHİD EHLİNE ATEŞ PÜSKÜRÜP DÜŞMAN OLAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

15. En azılı İslam düşmanlarının izinden giden, Allah’ı inkâr etseler bile onların yollarını takip eden ÖRNEKLERİNİ ŞAŞIRMIŞ bir toplum Müslüman olabilir mi?

16.Her türlü izmin, her türlü İslam’a muhalif düşünce ve yaşantının bulunduğu, SEKÜLERİZMİN TAVAN YAPTIĞI bir toplum Müslüman olabilir mi?

17. Her türlü içki ve uyuşturucunun kullanılıp topluma yayıldığı, bunların haramlığından bile haberi olmayan nesilleri yetiştiren ŞEHVETPEREST CAHİLLERDEN OLUŞAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

18. Her türlü ihtilafın Allah’ın hükümlerine göre değil de, kâfirlerin kanunlarına göre çözülmeye çalışıldığı, HÜKÜMDE ALLAH’A ORTAKLAR KOŞAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

19. Camilerinde tevhidin öğretilmeyip, tağutu redde çağırmayan, NAMAZ KILDIRMA MEMURLARININ ARKASINDA ROBOT GİBİ YATIP KALKAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

20.Kredi adı altında faizi helal görüp, faizi helalleştiren, EN BÜYÜK TEFECİ OLAN CAHİLİYE SİSTEMİNE DUA EDEN bir toplum Müslüman olabilir mi?

21. Ramazan’da oruç tuttuklarını sanarak Oruç Baba’ya giderek, ondan istemeyi meşru gören, ALLAH’A ARACILARLA İNANAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

22.Her türlü nazar boncuğunun süs eşyası olduğu ve çaputlara, onlara ve onlara gibi bezlere, taşlara ve ağaçlara kutsallık atfeden, TÜRBELERDEN VE İZBELİKLERDEN MEDET BEKLEYEN putperest bir toplum Müslüman olabilir mi?

23. Canı sıkıldımı “içelim kahveleri bakalım falımıza!” diyerek masum bir eğlence gibi görünen kahve falı ile falcılık yaparak, GAYBI BİLME İDDEASININ MASUM GÖREN bir toplum Müslüman olabilir mi?

24. Önlerinde gassal önündeki meyyit gibi olunan her yaptıkları vahiy gibi algılanan barikatçıları Allah ile arasında aracı gören ve onlar vesilesiyle kurtulacağına inanan MODERN HÜBELCİ bir toplum Müslüman olabilir mi? 

25. Genelev açılışını kurban keserek yapan, zinanın önlenmesi için daha çok genelev açılmasını tavsiye eden, EN BÜYÜK PEZEVENK OLAN CAHİLİYE SİSTEMİNİ SAHİPLENEN bir toplum Müslüman olabilir mi?

26. Her türlü kelimeyi gâvurcasından bile anladığı halde, kurtuluş daveti olan KELİME-İ TEVHİDİ ANLAMAYAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

27. Dini bir takım menkıbelere, masal ve hikâyelere indirgemiş, onları Kur’ân ve Sünnetin önüne geçirip din edinen, MASALLARLA UYUYAN VE UYUTAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

28.Sünnetleri kaldırılan, DİN ADINA HER TÜRLÜ BİDAT ÇIKARTAN, nasihat edenlere öfkelerinden kudurarak Vehhabilikten dem vurarak saldıran bir toplum Müslüman olabilir mi?

29. Allah’ın kanunları varken; “bizde kanun yapılacağız!” diyenlere “evet!” diyerek sandık başlarında kendilerine Şari seçen, ÇOK İLAHLI demokrat bir toplum Müslüman olabilir mi?

30. Dine saldırmayı çağdaşlık olarak gören ve ne kadar saldırıyorsa o kadar çağdaşlaşacağını düşünen ÇAĞDAŞ EBU CEHİL VE EBU LEHEBLERDEN OLUŞAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

31. Her yana putların koyulduğu, çarşı pazar, memur esnaf tüm vatandaşların putperestliğe çağrıldığı, mini yavrulardan koca adamlara kadar PUTPEREST AYİNLERE KATILAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

32. Putçu sistemler için; “en iyi sistem!”, Şeriat içinse; “şeriatı istemem!” diyen ŞERİAT DÜŞMANI bir toplum Müslüman olabilir mi?

33.“Haram helal ver Allah’ım, senin kulun yer Allah’ım!” diyen haramdan kazanan ve harama harcayan ve bundan da her hangi üzüntü duymadan övünerek anlatmaktan çekinmeyen HARAMLARI MEŞRULAŞTIRAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

34. “Bana dokunmayan yılan bin yaşasın!” sözünün ardına saklanıp sözde kendine dokunmayan GAYRİ İSLAMİ OLAN HER ŞEYE KARŞI DUYARSIZ bir toplum Müslüman olabilir mi?

35. Gâvurluğu kendine yakıştıran, afişlerde, pankartlarda, mitinglerde ve toplantılarda GÂVURLUĞUYLA ÖVÜNEN bir toplum Müslüman olabilir mi?

36. Allah inancı kalbinde olan, İslam’ı kalplere hapsolunan bir sistem olarak algılayıp, kendi düşüncesindeki İslam’a(!) inanıp, ALLAH’IN İNDİNDEKİ İSLAM’A İMAN ETMEYEN bir toplum Müslüman olabilir mi?

37. İnandığını söylediği peygamberin ve hanımlarının şekline bürünenlere her fırsatta saldıran, onları aşağılayan DİNDARLARA HAKARET EDEN bir toplum Müslüman olabilir mi?

38. Allah için dostluk ve düşmanlık yapmayan, bilakis tuttuğu takımının galibiyet ve mağlubiyetleriyle hayatını yaşayıp dostluğu ve düşmanlığı meşin yuvarlağa bağlayan FUTBOLİZM DİNDARLARINDAN OLUŞAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

39. Hayatları İslamsız geçen ancak ölünce musallaya getirip İslam’a göre cenaze namazları kılınıp dini törenle gömülen CENAZE MÜSLÜMANLARINDAN(!)OLUŞAN bir toplum Müslüman olabilir mi?

40. Allah’ın hükümleri çiğnenirken ağızlarını açmayan, nefislerine dokunulduğunda ise hemen parlayan, insanlara imanı bozacak şeyleri anlatmayıp abdesti bozacak şeyleri anlatan, köpek sıfatlı BELAMLARIN ALİM OLARAK GÖRÜLDÜĞÜ bir toplum Müslüman olabilir mi?

… İlave edin gitsin…

VE MALUM CEVAP:

Olamaz, olamaz, Mürciler istese de yine de olamaz…

Esedullâh Saîd el-Muallim