«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Borç alarak kurban kesmek caiz midir?

Borç alarak kurban kesmek caiz midir?

Soru: Borç alarak kurban kesmek caiz midir? 

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Evet, borç alarak kurban kesmek caizdir. Buna muhalif herhangi bir şey bilmiyoruz. Ancak borcun faiz odaklı çalışan kuruluşlardan ya da kişilerden alınmaması şarttır. Zîrâ kurban kesmek sünnettir. Faize girmek ise haramdır. Müslümanının yapacağı şey, faizi ve faizcileri tüm çeşitleriyle red etmektir.  

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h./2013m.