«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Bir ev halkı için bir kurbanın kesilmesi yeterli midir?

Bir ev halkı için bir kurbanın kesilmesi yeterli midir?

Soru: Bir ev halkı için bir kurbanın kesilmiş olması yeterli midir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Bir ev halkı için bir kurbanın kesilmesi yeterlidir. Nitekim Ebû Eyyûb radîyallâhu anh’dan rivâyet olunduğuna göre, o, söyle demiştir: 

“İnsanlar Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem zamanında bir koyunu hem kendi hem de aile halkı adına kurban eder, ondan kendileri yer, hem de başkalarına yedirirlerdi.” [Tirmizî (1505); İbn Mâce (3147)…]  

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.