«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Bankada para biriktirmek câiz midir?

Bankada para biriktirmek câiz midir?

Soru: Bankada para biriktirmek câiz midir?

Sorunun tam metni: es-Selâmu aleykum. Fâizle çalışan bankalarda para biriktirmek ve bulundurmak caiz midir? Rabbim ayaklarımızı dîni üzere sâbit kilsin.

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Ve aleykum selam. Allâh Azze ve Celle, tüm şeriatlerde fâizi haram kılmıştır. Zîrâ fâiz, haksız bir kazanç ve büyük bir zulümdür. Nitekim O, şöyle buyurmaktadır:

“Fâiz yiyenler, ancak şeytânın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların: ‘Alışveriş de fâiz gibidir’ demelerinden dolayıdır. Oysa Allâh, alışverişi helâl, fâizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de (o öğüte uyarak) fâizden vazgeçerse, artık geçmişi kendine işi de Allâh’a aittir. Kim tekrar (fâize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardır.” [el-Bakara: 2/275]

Fâizli bir alış verişe ortak ya da destek olmak, şâhitlik yahut kâtiplik yapmak da fâiz alıp vermekle eşdeğer bir vebaldir. Nitekim Abdullâh İbn Mesûd radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, o, şöyle demiştir:

“Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem fâiz yiyene, yedirene ve şâhitlik edene ve yazana lânet etti.” [Ebû Dâvud (3333); Tirmizî (1206)…]

Fâizle çalışan bir bankada para biriktirilmesinin hükmü ise, fâize destek verilmesi ve ona ortak olunması demektir. Paranın bulunduğu hesâbın fâizli olup olmamasının bunda bir önemi yoktur. Zîrâ fâizle çalışan bir bankada kişinin parasını biriktirmesi, o müessesenin ayakta durmasına katkı sağlaması ve fâiz zulmüne ortak olması demektir. Oysa Allâh Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır:          

“Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allâh’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez.” [Hûd: 11/113]

“Ey îmân edenler! İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allâh’a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allâh’ın cezâsı çok şiddetlidir.” [el-Mâide: 5/2]

Sonuç olarak işlerini fâiz üzerine yürüten bir müessesede para biriktirilmesi yahut -zaruret olmadan- bulundurulması asla câiz değildir. Allâh’a ve âhiret gününe sahîh bir şekilde îmân etmiş bir Müslümanın yapacağı yahut devam edeceği bir iş değildir. Ümmet adına Allâh Azze ve Celle’den âfiyet dilerim.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1438h./2017m.