«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Âşûrâ gününün önüne veya arkasına gün eklemeden oruç tutmak caiz midir?

Âşûrâ gününün önüne veya arkasına gün eklemeden oruç tutmak caiz midir?

Soru: Âşûrâ gününün önüne veya arkasına gün eklemeden oruç tutmak  caiz midir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Âşûrâ gününün önüne veya arkasına gün eklemeden oruç tutmak caizdir. Nitekim Şeyhu’l-İslâm İbn Teymiyye rahîmehullâh şöyle demiştir: “Âşûrâ günü orucu, bir senelik (küçük) günâhlara kefârettir ve onu sadece onuncu gün tutmak mekruh değildir.” [el-Fetâvâ’l-Kubrâ: 5/378.] 

İbn Hacer el-Heytemî rahîmehullâh ise şöyle demiştir: “Sadece Âşûrâ günü oruç tutmakta bir sakınca yoktur.” [Tuhfetu’l-Muhtâc: 3/455.]

Anacak efdal olan âşûrâ gününün önüne veya arkasına bir gün ekleyerek oruç tutmaktır. Bundan da üstünü bir gün önüne bir günde sonrasına ekleyerek yani Muharrem ayının 9. 10. ve 11. günleri oruç tutmaktır.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır.

 O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullâh Saîd el-Müderris.

1435h./2013m.