«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Âşûrâ günü oruç tutmanın hükmü nedir?

Âşûrâ günü oruç tutmanın hükmü nedir?

Soru: Âşûrâ günü oruç tutmanın hükmü nedir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Âşûrâ günü oruç tutmak, sahîh delîllerin sârih delâletiyle ittifakla müstehâbtır. Nitekim Âişe radîyallâhu anhâ’dan rivâyet edildiğine göre, o, şöyle demiştir:

“Câhiliye devrinde Kureyş Âşûrâ günü oruç tutarlardı. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem de o günde oruç tutardı. Medine’ye hicret edince bu orucu yine tuttu ve tutulmasını emir buyurdu. Ramazan ayı (orucu) farz kılınınca: ‘Âşûrâ orucunu isteyen tutar, isteyen terk eder’ buyurdular.” [(SAHÎH HADÎS:) Buhârî (2002); Müslim (1125)…]

İbn Ömer radîyallâhu anhumâ’dan rivâyet edildiğine göre, o, şöyle demiştir:

“Câhiliye devri insânları Âşûrâ günü oruç tutarlardı. Ra­mazan orucu farz kılınınca Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: ‘Dileyen Âşûrâ orucunu tutsun dileyen tutmasın.” [(SAHÎH HADÎS:) Buhârî (4501); Müslim (1126)…]

Yukarıdaki her iki hadiste de ifâde edildiği üzere cahiliye devri insânları Âşûrâ günü oruç tutarlardı. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem de peygamberliğinden önce ve sonra bu gün oruç tutmuş ve bu orucu Ramazan orucu farz kılınıncaya kadar emretmiştir. Ramazan orucu farz kılınınca artık onu emretmekten vazgeçmiş “Dileyen Âşûrâ orucunu tutsun dileyen tutmasın” buyurmuştur. Bu da göstermektedir ki, Âşûrâ günü oruç tutmak farz veya haram değil, bilâkis müstehâbtır.

Muâviye İbn Ebû Süfyân radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, o, hac yaptığı yıl Âşûrâ gününde minberde şöyle demiştir:

“Ey Medineliler! Âlimleriniz nerede? Ben Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in şöyle dediğini işittim: ‘Bu gün Âşûrâ günüdür. Allâh bu günün orucunu farz kılmamıştır. Ancak ben oruçluyum. Dileyen oruç tutsun, dileyen tutmasın.” [(SAHÎH HADÎS:) Buhârî (2003); Müslim (1129)…]

İmâm Nevevî’nin zikrettiği üzere, Muâviye radîyallâhu anh, Âşûrâ günü oruç tutmanın farz veya haram veyahut mekruh olduğunu söyleyenleri işitmiştir. Bu söylenilenleri red etmek ve hakkı beyân etmek için Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’den işittiği bu hadisi rivâyet etmiştir.

Hadîs-i şerîf gayet açıktır. Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem “Allâh bu günün orucunu farz kılmamıştır” buyruğu ile bu orucun farz olmadığı, “Ancak ben oruçluyum. Dileyen oruç tutsun, dileyen tutmasın” buyruğu ile de bu orucun müstehab olduğu beyân etmiştir.

Bu ve benzeri rivâyetlerin açık delâletiyle Âşûrâ orucunun hükmü, müstehâb olarak sâbit olmuştur. Ümmetin görüş sâhibi imâmları da Âşûrâ orucunun müstehâb olduğu hakkında icmâ etmişlerdir. 

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullâh Saîd el-Müderris.

1435h./2013m.