«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Âşûrâ günü işlenen bidâtlar nelerdir?

Âşûrâ günü işlenen bidâtlar nelerdir?

Soru: Âşûrâ günü işlenen bidâtlar nelerdir?

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Âşûrâ gününde işlenen bid’âtların temel kaynağı iki asla dayanmaktadır.

1. Bu günü, yas günü ilan edenlerin uydurduğu ve işlediği bid’âtlar. Bu tür bid’âtları uyduranlar, Rafizilerdir. Onlar bu günde dövünürler, kendilerinin keserler, bağrınırlar, saçları başlarını yolarlar, kendilerine olmadık işkenceleri ederler. Bunu yapmakla da Hüseyin radîyallâhu anh’ı sevdiklerini, onun şehid edilme olayını ve çektiği sıkıntıyı hatırladıklarını iddia ederler.   

2. Bu günü, bayram gibi kutlayanların uydurduğu ve işlediği bid’âtlar. Bu tür bid’âtları uyduranlar, Nasıbilerdir. Bunların ehli beyt düşmanlığı yaptıklarından Hüseyin radîyallâhu anh’ın şehid edilme olayına sevinirler ve bu yüzden âşûrâ gününü eğlence günü edinirler. Maaslef bu gün dahi birçok kimse onların bid’âtlarına bilinçli yahut değil iştirak etmektedir. Tebrikleşmek, tokalaşmak, yeni elbise giymek, sürme çekmek, âşûrâ denilen tatlıyı yapmak, bu tatlıyı dağıtmak ve eve bolca erzak almak bunların işlediği bid’âtlarden bazılarıdır.

Ehl-i Sünnet ise bu iki fırkadan da uzaktır. Âşûrâ gününde nasslarda gelen haberlerin dışına çıkmazlar… 

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullâh Saîd el-Müderris.
 1435h./2013m.