«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Astronomik hesâb ile Ramazan ayına hükmetmek caiz midir?

Astronomik hesâb ile Ramazan ayına hükmetmek caiz midir?

Soru: Astronomik hesâb ile Ramazan ayına hükmetmek caiz midir? 

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Allah Azze ve Celle, Ramazan ayını tespit etmede hesâba değil, rûyete/hilâli görmeğe önem vermiş ve bunu bir ölçü kılmıştır. Nitekim: “İbn Ömer radıyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, o, şöyle demiştir: Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in şöyle dediğini işittim: ‘Hilâli görünce oruç tutun. Onu görünce iftar  (bayram) edin. Eğer hava bulutlu olursa onu takdir edin’.” [Buhârî (1900); Müslim (1080)…]

Hadiste: “Hilâli görünce oruç tutun. Onu görünce iftar edin” buyrularak Ramazan ayı orucunun hilâlin görülmesiyle başlayacağı ve biteceği açıkça ifâde olunmaktadır. Bu sebeble rûyet (hilâli gözetleme) terk edilerek hesâba itibar edilmez. Ramazana veya bayrama hükmedilemez.

Astronomik hesaplamayla Ramazana ve bayrama hükmetmek tâğûtî sistemlerin ümmete bela ettiği bid’âtlerden biridir. Bu noktada Müslümanların uyanık olmaları, içlerinden hilâli gözetlemekle görevli kişileri tayin etmeleri gereklidir. Zîrâ -bildiğim kadarıyla Hanbelîlerden bir rivâyet müstesna- hilâli gözetlemek ittifakla farzdır.   

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1434h. / 2013m.