«
  1. Ana sayfa
  2. Arapça
  3. Arapça Dersleri – Mukaddime

Arapça Dersleri – Mukaddime

ARAPÇA DERSLERİ

-Mukaddime-

 
Rahmân ve Rahîm olan Allâh’In ismiyle.

Hamd, Allâh’a mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm O’nun kulu ve Rasûlü’dür… 

Bundan sonra:

Ehl-i Sünnet imâmlarımızın söylediği üzere Arapça öğrenmenin hükmü, farz-ı kifâyedir. Bu görevin yerine getirilebilmesi için ümmet içinde yeter sayıda Arapça bilen kimselerin olması, bunların yetiştirilmesi zarûridir. Zîrâ Kur’ân ve Sünnet’in dili Arapça olduğundan dolayı dînimizi temel metinlerinden öğrenmek için Arapça bilmek şarttır.

Bu sebebten dolayı Allâh Azze ve Celle’nin izniyle bu sayfamızda Arapça derslerine başlıyoruz. Bu derslerimizden hedefimiz, okunan metinleri anlamaya yönelik olacaktır. Yani görecek olduğumuz dersler, okuyacak olduğumuz Kur’ân ve hadîs gibi Arapça olan dîni kaynaklarımızı anlamaya yöneliktir; Arapça konuşmaya yönelik değildir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ bizleri başarılı kılsın. Allâhumme Âmîn…

Ders olarak -inşeallâh- benim nahiv ilmine dair hazırlamakta olduğum “Âmil, Ma’mul ve İ’râb” isimli çalışmamı okuyacağız. Bu çalışmam, “Avâmil” ve “İzhâr” adlı meşhur nahiv kitâblarının şerhi niteliğindedir. Konuları işlerken çok fazla detaya girmeyip, anlaşıldıktan sonra ezberlenmesi gerekli gelen açıklamaları yapacağım. Rabbim hayırlı ve bereketli kılsın. Allâhumme Âmîn…

.Abdullâh Saîd el-Müderris