«
  1. Ana sayfa
  2. Fıkıh Soruları
  3. Abdest alan kişiye "hayrını gör" demenin hükmü nedir?

Abdest alan kişiye "hayrını gör" demenin hükmü nedir?

Soru: Abdest alan kişiye “hayrını gör” demenin hükmü nedir?  

Cevâb: Hamd ve hüküm, Allâh Subhânehu ve Teâlâ’ya mahsustur.

Abdest alan kişiye “hayrını gör” demenin, ne Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’in Sünneti’nde, ne sahâbe ve ne de ehl-i sünnet imâmlarımızın sözlerinde yeri yoktur. Bu, sonradan uydurulmuş bir şeydir. İbâdet kastıyla sonradan uydurulan şeyler ise bidattir. Her bidat, sapıklık ve her sapıklık da cehennemdedir.

Irbâd bin Sâriye radîyallâhu anh’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Sizi (dîn adına) sonradan ortaya atılan işlerden sakındırırım. Çünkü sonradan ortaya atılan her iş bid’âttır ve her bid’ât sapıklıktır.” [Ebû Dâvûd (4607); İbn Mâce (42)…]

Bazı kimseler “bu duâdır ve zararı yoktur” demekle büyük bir vebalin altına girmekteler. Dînimizde neyin ibâdet olduğu, ne zaman, ne şekilde ve nasıl yapılması gerektiği Kur’ân ve Sünnet ile bildirilmiştir. Bunların dışındakiler ise reddedilmiştir.  

Âişe radîyallâhu anhâ’dan rivâyet edildiğine göre, Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Her kim, bu işimizde (dînimizde) olmayan bir şeyi ihdâs ederse (uydurursa), o ihdâs ettiği şey kendisine iâde olunur.” [Buhârî (2697); Müslim (1718) …]

Evet, Müslüman’ın Müslüman’a duâsı makbuldür ve tavsiye edilmiştir. Ancak abdest aldıktan sonra “hayrını gör” diye duâ etmenin Sünnet’te yoktur. Sünnet’te yeri olmayan bir şeyi ibâdetselleştirerek ona zaman, mekân ya da miktar tayini yapmak bidattır.

Eğer ki abdest aldıktan sonra “hayrını gör” diye duâ etmek, Allâh katında sevilen bir şey olsaydı, hiç şüphesiz ki Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem bize onu öğretirdi. Nitekim Rasûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem sahâbelerine gökte uçan kuşun kanadından helâ adâbına kadar her şeyi öğretmiştir. Hayır olan ne varsa onu eksiksiz göstermiştir. Şer olan da ne ise onu tastamâm bildirmiştir. Bu sebeble tüm bidatlerden sakınarak onun bildirdiği hayırları yapmak ve şer olarak gösterdiklerinden de sakınmak kurtuluş yoludur.

 

Başarı, el-Hamîd ve el-Hakîm olan Allâh’tandır. 

O, her şeyin en iyisini bilendir.

Abdullah Saîd el-Müderris.

1438h./2017m.